Vystoupení od 3 800 Kč

Historie striptýzu v Pardubicích

Historie striptýzu v prostředí východu Čech má své kořeny v Pardubicích. Svědčí o tom archeologické nálezy, které byly světle světa skryty stovky let. Pojďme nyní na chvíli zabrousit do starých časů a zjistit, jaký byl striptýz Pardubice dříve

Původní ves, doložená z roku 1295, nesla název Pordoby. Místní jméno tedy dříve znělo Pordobice tj. „ves lidí Pordobových“. Pordobice se nacházely na území dnešní čtvrti Pardubičky, jihovýchodně od středu města.

Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili jeho synové Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně. Jeho syn Arnošt z Pardubic byl prvním pražským arcibiskupem. Na scénu nastoupil šlechtický rod pánů z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu. O Pútovi koluje řada historek, že si potrpěl na okázalé večeře a zatím co jedl, sledoval svůdný tanec krásných spoře oděných dívek. Tyto tehdejší striptérky pravidelně pocházely z okolí Pardubic a za pár grošů byly ochotné splnit Pútovi jakékoli přání. Povýšení Pardubic na městečko se tedy uskutečnilo někdy v letech 1332–1340. V roce 1390 byla postoupena část panství Hanušovi z Milheimu. Dalším majitelem po jeho smrti se na začátku husitských válek stal Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad. Za husitských válek Pardubice pravděpodobně získal úchvatem moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova.

V roce 1491 Pardubice koupil Vilém II. z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejšího českého království. Vedle zvelebování města a panství se pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním.

Nálezy pozůstatků sporého dámského oblečení s náznaky vetkaných šperků dokládají tehdejší existenci erotických oblečků a kostýmů. Bohatší měšťané a kněží si dopřávali striptýz ve velké míře a už tehdy za striptýz Svitavy  platili. Profesionální tanečnice pocházely z chudších poměrů a ale díky štědrosti svých zákazníků se rychle dostaly na vyšší úroveň. Z odměn měly možnost zaplatit lepší živobytí nejen sobě ale celé své rodině.

Ve východních Čechách je znát silný vliv blízké Moravy. Brno bylo ve středověku hlavním obchodním partnerem východu Čech. Docházelo jednak k nákupu a prodej zboží ale i služeb. Do tohoto obchodování se občas zapletly i striptýzové služby. Brno striptýz vyváželo do okolních oblastí a brněnští představitelé posílali striptérky do Pardubic a naopak. Díky neustále vzájemné inspiraci se obor striptýzu vyvíjel a vzmáhal. Tomuto rozvoji učinil přítrž až nástup baroka.
K oprášení starých středověkých tradic došlo až za první republiky ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Pak následovala znovu doba temna. Po roce 89 se objevila řada striptýzových agentur, které se postaraly o nový nástup striptýzu v Čechách.
Agentura striptíz Bratislava je místem, kde návštěvníci mohou uniknout před shonem každodenního života a užít si trochu zábavy a oddechu. Je to místo, kde se setkávají lidé z různých koutů světa, aby se společně bavili a užívali si večer plný nezapomenutelných zážitků. Tato agentura je skutečně jedinečná a nabízí zážitky, které jinde jen tak nenaleznete.